İnsan Kaynakları

Stratejimiz, bulunduğumuz sektörde uluslararası standartlarda insan kaynakları yönetimi anlayışının benimsendiği, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu bir yapı sergilemektir.

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları yönetimi anlayışımız, sektörümüzün ihtiyaçlarına uygun hareket ederek, stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içerir.

İlkelerimiz

  • Tüm çalışanların haklarını korumak, çalışanlara eşit ve adil davranmak,
  • Uygun yöntemler ve fırsat eşitliği doğrultusunda, açık pozisyonlara doğru kişilerin yerleşmesini sağlamak,
  • Çalışanların, yetkinlik ve ihtiyaçlarına göre mesleki gelişimlerini ve değişen koşullara uyumlarını sağlamak amacı ile eğitim olanakları sunmak,
  • Performans değerlendirme sisteminin objektif ölçüler içerisinde uygulanmasını sağlamak,
  • Çalışanlara yapılan işin niteliğine uygun, rahat ve güvenli iş koşulları sağlamak,
  • Tüm personelin Toplam Kalite anlayışı içerisinde işyeri kurallarına uygun olarak düzenli ve uyum içerisinde çalışmasını sağlamaktır.

Ortak Değerlerimiz

Sorumluluk alma, girişimcilik, ahlaklı olmak, insana ve çevreye saygı, vizyon, müşteri odaklılık, beklentileri aşmak, hız, maliyet odaklılık ve iletişim.

Başvuru ve İşe Alım

Şirketimizde www.yenibiris.com, internet sitemiz, e-posta (ik@aronec.com) ve bizzat gelerek başvuru formumuzu doldurmak suretiyle farklı kaynaklardan alınan iş başvurularını başvuru havuzumuzda topluyor, ihtiyaçlarımız doğrultusunda gerekli yetkinliklere ve pozisyon gerekliliklerine sahip başvuruları ilgili aday havuzumuzdan belirliyoruz. Aday havuzumuzda yer alan adaylarla yapılan karşılıklı görüşmelerle ve gerekli gördüğümüz durumlarda uyguladığımız testlerle, doğru adayları doğru pozisyonlara yerleştirmek için özenli ve titiz bir çalışma yürütüyoruz.

Seçim sürecinin sonucunda uygun bulduğumuz adaylara iş teklifinde bulunuyor ve teklifin kabulü durumunda yeni çalışma arkadaşımıza Aronec Ailesi'ne Hoşgeldin diyoruz, uygun bulmadığımız adayları da sonuçla ilgili bilgilendiriyoruz.

İşe yeni başlayan çalışanlarımızı oryantasyon ve işbaşı eğitimleriyle destekliyor; şirketimize ve görevine uyumunu sağlıyoruz.

Performans Sistemi

Organizasyonel yapımızın ve çalışanlarımızın performansının sürekli olarak geliştirilmesi amacıyla performans yönetimine büyük önem veriyor, performans değerlendirme sonuçlarını çalışanlarımızın kariyer planları ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde etkin olarak kullanıyoruz.

Eğitim ve Gelişim

Sürekli gelişime verdiğimiz önem ile çalışanlarımızın yetkinliklerini ve mesleki bilgi, becerilerini geliştirmek için yıl geneline yayılmış eğitim planları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Firma içi veya dışarıdan temin ettiğimiz eğitimlerin takip ve ölçümlerini yıl içinde gerçekleştirerek çalışanlarımızın eğitim etkinliklerini ölçmekteyiz.